Kultovizito de la ĉefministro estas kontraŭkonstitucia

Hodiaŭ la 30-an de septembro, la Alta Kortumo (apelacia juĝejo) de Oosaka eldiris la verdikton, ke la kultovizitoj al la ŝintoisma templo “Jasukuni-ĵinĵa” faritaj de la ĉefministro Koizumi estas funkcio de ĉefministro, kaj ke la ago estas kontraŭ la japana konstitucio.

En la dua mondomilito multaj loĝantoj el Tajvano batalis rekviziciite de la tiama japana armeo kaj mortis en batalejo. Jasukuni-ĵinĵa apoteozis ilin kune kun japanaj militmortintoj, kiuj inkludas ankaŭ la militkrimulojn de la mondomilito. Familianoj de la militmortintaj soldatoj el Tajvano procesis kontraŭ la japana regno, la ĉefministro Koizumi kaj la templo Jasukuni-ĵinĵa, plendante ke ili estas ofenditaj de Jasukuni-ĵinĵa, kiu apotezias mikse tajvanajn militviktimojn kaj japanajn militistojn-atencintojn, kaj plendante ke ili estas mense damaĝitaj de la ĉefministro Koizumi pro lia kultovizitado al Jasukuni-ĵinĵa.

La verdikto reĵetis la apelacion de la plendantoj, malakceptante la postulojn de la kompenso pro damaĝo. Sed ĝi juĝis, ke la kultovizito de la ĉefministro estas ago tre religia kaj publika, ĉar la ĉefministro faris la kultovizitojn laŭ sia publika promeso antaŭ la enoficiĝo, kaj ĉar antaŭe li ne deklaris privatecon de la kultovizitoj, nek neis publikecon de la kultovizitoj. Plue la kultovizitoj de la ĉefministro donis al nacianoj la impreson, ke li favoras precipe la templon Jasukuni-ĵinĵa. Sekve la verdikto konkludas, ke la ago kontraŭas al la paragrafo 3 de la artikolo 20 de la japana konstitucio, kiu malpermesas religiajn agojn de la regno kaj ĝiaj institucioj.

Tio ĉi estas la unua fojo, ke alta kortumo juĝis, ke la kultovizito de ĉefministro estas kontraŭkonstitucia. Mi ĝojas pro la prudenta verdikto kaj respektas la kuraĝon de la juĝistoj.

Lerneja edukado en Finnlando

Hieraŭ mi ĉeestis en prelegkunveno organizita de instruista sindikato. Prof. Hukuta el Tsuru[Curu] Universitato prelegis pri problemoj de la japana eduksistemo kontraste al la lerneja edukado en Finnlando.

Post PISA2003 (Programo por internacia taksado pri akiritaĵoj de lernantoj), ŝokite de malaltiĝo de la rango de japanaj lernantoj, en Japanio plifortiĝis voĉoj, ke lernejoj plimultigu lernohorojn, ke instruistoj premu lernantojn lerni pli diligente, kaj ke oni enkonduku kokurencon en lernejojn por reformi lernejan sistemon.

Nu, Finnlando akiris plej altajn rangojn en PISA2003. Prof. Hukuta asertas, ke la lerneja sistemo de Finnlando, malsame al tiu de Japanio, estas unika kaj lerninda. Unue, ĉiu lernanto povas lerni (aŭ ne lerni) propravole laŭ sia paŝo, tute sen ekstera premo de konkurenco. Lernanto mem respondecas pri (ne)lernado. Due, oni konfidas aŭtoritaton pri edukado al instruistoj, kaj subtenas sistemon, en kiu instruistoj povas labori facile. Instruistoj klopodas trakti ĉiujn lernantojn egale, kaj prizorgas unuopajn lernantojn por ke ĉiu akiru sian lernopovon.

Mi estas kuraĝigita de tio, ke tia edukado sukcesas en Finnlando.

Gajnis la registara partio

Hieraŭ okazis la balotado de la ĝenerala elekto en Japanio. La registaraj partioj gajnis pli ol du trionojn da seĝoj.

La Liberaldemokrata Partio — 296
La Partio Koomei — 31
(La registaraj partioj — 327)

La Demokrata Partio — 113
La Komunista Partio — 9
La Socialdemokrata Partio — 7
La Nova Partio Kokumin — 4
La Nova Partio Nippon — 1
Aliaj — 19
(La opzicioj kaj aliaj — 153)
(entute 480 seĝoj)

La rezulto maltrankviligas min, ĉar la reforma politiko de la registaro ĝis nun pli kaj pli grandigis diferencojn inter fortuloj kaj malfortuloj en la Japana socio. Kaj Koizumi, la ĉefministro kaj la gvidanto de la Liberaldemokrata partio, persiste kultovizitadis la ŝintoisman templon “Jasukuni-ĵinĵa”.

Estu mia senbaza zorgo, ke japanoj elektis la unuan diktatoron en la Japana historio.

Ĝenerala elektado

Hodiaŭ estis anoncita publike la ĝenerala elektado de deputitoj de Japana Dieto. Kandidatiĝas 1,132 homoj por 480 seĝoj. Inter ili estas 147 virinoj. La balota tago estos la 11-a de septembro.

Mi voĉdonos al tiu, kiu gardos pacon kaj realigos sekuran socion por malfortuloj.

La 15-a de Aŭgusto

Hodiaŭ estas la 60-a datreveno de la fino de la 2-a Mondomilito en Japanio. La tago estas destinita por rememori militmortintojn kaj por deziri pacon.

Jam en 1937 Japanio komencis batalon kontraŭ Ĉinio, kio estis milito sen deklaro. Kaj la 8-an de decembro de 1941, la Japana registaro deklaris militon kontraŭ Usono kaj Britujo. Tio ĉi estis la oficiala komenco de la Pacifika milito.
( Ĉi tie mi ne mencios progreson de la milito. )
En la 10-a de aŭgusto de 1945 la Japana registaro akceptis la Deklaracion de Potsdam. En la 15-a de la sama monato la tennoo alvokis japanojn per radioelsendo pri la kapitulacio de Japnio al la aliancaj landoj. En la 2-a de septembro la Japana registaro subskribis la dokumenton pri la senkondiĉa kapitulacio. La milito finiĝis kaj Japanio estis venkita.

En tiuj jaroj, rekte pro la milito, mortis ĉ. 20 milionoj da azianoj kaj ĉ. 3 milionoj da japanoj. Kaj ankoraŭ hodiaŭ ne malmultaj suferas pro la milito.

Plimultaj japanoj nun deziras , ke neniam okazu milito. Sed certaj grupoj da japanoj kredas, ke la milito estis ne tute maljusta. Kaj tiuj ĉi iom post iom akiras potencon. Tre bedaŭrinda kaj ĉagrena afero.
Hodiaŭa gazeto raportas opinienketo pri la milito. Laŭ ĝi el ĉ. mil japanoj
– 43 % opinias la militon maljusta,
– 29 % opinias la militon neevitebla,
– 26 % ne havas opinion,
– 2 % ne respondis.

Mi opinias, ke la milito estis maljusta, kaj ke erara estas politiko solvi problemojn per milito aŭ perfortaj rimedoj.

Opinireklamo de koreoj sur la japana gazetaro

Hodiaŭmatene aperis opinireklamo de koreoj sur la japana ĉiutaga gazeto “Mainiĉi-ŝinbun” (supozeble ankaŭ sur aliaj ĉefaj gazetoj).
La tutpaĝa granda reklamo frape tiris miajn okulojn.
Laŭ mia memoro tio ĉi estas la unua fojo, ke koreoj grandskale alvokis japanojn.

La reklamo titolas “Per Historieduko Celanta Veron kaj Repaciĝon – Kune al Azia Paco”.
Dum tiuj ĉi kelkaj jaroj pli kaj pli fortiĝas konservativaj grupoj en Japanio, kiuj pravigas la lastan militon kaj koloniigon far Japanio kontraŭ aziaj landoj.
La eldonejo “Fusooŝa” publikigis lernolibrojn pri la japana historio, kiuj garnas la japanan agresmiliton. Jam kelkaj lernejoj alprenis ilin por uzo de siaj lernantoj.
La japana ĉefministro kaj ne malmultaj politikistoj kultovizitadas la ŝintoisman templon “Jasukuni-ĵinĵa”, kiu apotezias mortintajn militistojn, kiuj batalis por Japanio, sendistinge ĉu ili estas militkrimuloj aŭ ne.

La reklamo asertas:
“Ni elkore deziras, ke Japanio, konkerante konfliktojn kun la iamaj damaĝitaj landoj, fariĝu lando, kiu kreas pacon kune kun ni en konfido de Aziaj landoj.
Volu paŝi, kune kun ni, vojon al paco pere de lernolibro kaj historieduko, kiu rakontas veron sen distordo, por ne ripeti la malfeliĉan pasintecon, por doni al infanoj pacan estontecon!”

Jes, mi, japano amanta pacon, subtenas vin.
Via reklamo estas ne nur opiniesprimado viaflanke, sed ankaŭ kuraĝigo al japanaj pacamantoj miaflanke.
Dankon al koreaj pacamantoj!

La 9-a de Aŭgusto

Hodiaŭ estas la tago, kiam antaŭ 60 jaroj atombombo eksplodis sur la urbo Nagasaki, Japanio. Multaj civiluloj estsis mortigitaj pro la atombombo. En tiu ĉi unu jaro mortis 2 748 atombombitoj kaj la nombro de la mortintaj atombombitoj de Nagasaki atingis sume 137 339.
Postvivintoj, jam maljunaj, ankoraŭ suferas kaj elkore deziras la mondon sen nukleaj armiloj.

URL-oj pri la atombombo en Hiroŝima kaj Nagasaki estas:
Hirosima Pacmemora Muzeo
Pacdefenda Artista Asocio Ekspozicias Portretojn de Forpasintaj Hibakŝoj (altikolo el la Verda Kolombo n-ro 113)
Nagasaki en Vikipedio